2016/2017. Tavasz

A 2016/2017. Tavaszii érettségivel kapcsolatos információk az almenükben találhatóak.

 • Ügyintézés - Jelentkezés
  Külsős érettségi jelentkezéseket a titkárság 2017. febr. 8-9-én 9-15 óra között fogad. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
  • Személyi igazolvány, lakcímkártya
  • Középiskolai bizonyítvány-másolat (az elvégzésről szóló oldalakkal). Az igazolást annak a köznevelési intézménynek a vezetője állítja ki, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

  • Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, (törzslap-kivonatok) ha van

  • Mentesítési igazolások (szakértői vélemény és kérvény)

  • Vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány feladóvevénye/átutalási megbízás (ha már nem ingyenes a vizsga)

 • Konzultációk
 • Tájékoztatók
 • Írásbeli megtekintése: Az emelt szintű és középszintű írásbeli érettségi dolgozatok megtekintési időpontja: 2017. június 6. 8-16 óráig.